Mer om föreningen

Norra Skärgården Förenar är en ideell förening som officiellt bildades under senvåren 2017 i ett försök att bättre få till integrationen för nyanlända på våra öar. Diskussioner fördes i en arbetsgrupp mellan Öckerö kommuns Etableringsenhet och företrädare för föreningslivet och man kom fram till att söka projektpengar från Länsstyrelsen för att  försöka bilda en gemensam plattform för integrationssamverkan. Detta är det läge vi är i just nu. En förening har startats med syfte att underlätta för nyanländas etablering. Vi vill gärna ta emot såväl ditt stöd som goda idéer!
 

våra tre ändamål

I föreningens stadgar står följande tre syften inskrivna. Vi vill verka för att:

1) Aktivt inhämta och sprida vidare information om de nyanländas behov samt de möjligheter och aktiviteter som redan finns på öarna för dem att ta del av.
 

2) Aktivt ge stöd och verka för samverkan mellan olika aktörer för att undvika konkurrens om de nyanländas tid samt, om möjligt, initiera och genomföra insatser i gemensam regi enligt mottot "vi gör
                                                    integration tillsammans" för att uppnå starka och effektiva insatser som håller på längre sikt.

                                                   3) Vid behov genomföra olika informationsinsatser, evenemang och aktioner utåt i samhället med syfte   
                                                   att överbrygga fördomar, okunskap och rasism och verka för trygghet bland öborna.

 

våga drömma med oss!

Vår dröm är en övärld präglad av samförstånd och öppenhet för andra kulturer där vi gör integrationen tillsammans! Vi har alla något att lära av varandra. Du som etablerad "svensk" har många dörrar att öppna upp för en nyanlända persons första tid i Sverige och du som nyanländ har mycket spännande tankar och idéer att utmana den etablerade svensken med. Tillsammans bygger vi det nya Sverige och Norra Skärgården!

Vill du vara med? Ta kontakt med någon av oss i föreningen och börja drömma tillsammans med oss - för en ännu bättre gemenskap på öarna!

vill du bli medlem?

Det kostar inget att bli medlem i föreningen. Vi vill samla så många personer som möjligt från olika sammanhang för att tillsammans  bli starka i integrationsfrågan. Vad brinner du för? Hör av dig och spåna tankar!

Om du vill bli medlem så skicka ditt namn och kontaktuppgifter (mail/telefon) samt eventuell föreningestillhörighet till någon i styrelsen.